Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών
Κατηγορίες:
Tιμή:
 64.99 €
Εκδότης:
 Εκδόσεις Κριτική
Σελ. (PDF):
 -
ISBN:
 978-960-586-166-7
Βαθμολογία:
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ...
    Τα τελευταία χρόνια, σημαντικές εξελίξεις, όπως ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το διαδίκτυο και οι τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον που επιβάλλει στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν εγκαταλείποντας τις παραδοσιακές πρακτικές. Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια των οργανισμών να πετύχουν σε αυτό το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς συνδέεται με τη λειτουργία κάθε τμήματος μιας επιχείρησης. Οι συγγραφείς, με μακρά διδακτική εμπειρία στο πεδίο, παρουσιάζουν τις βασικές έννοιες και τεχνικές της διοίκησης λειτουργιών, καλύπτοντας ζητήματα, όπως η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), η διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων, η οργανωσιακή κουλτούρα, οι στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις, εστιάζοντας τόσο στις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων όσο και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Βασικοί τους στόχοι είναι να εφοδιάσουν τον αναγνώστη με τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών και να συμβάλλουν στην πλήρη κατανόησή τους, αλλά και να καταστήσουν σαφείς την αναγκαιότητα και την καθολικότητα της διοίκησης λειτουργιών, δίνοντας κίνητρα για περαιτέρω εμβάθυνση. Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: • Μαθησιακοί στόχοι στην αρχή κάθε κεφαλαίου. • Εξάσκηση στο διαδίκτυο. • Βασικοί όροι και σύνοψη κεφαλαίων. • Μελέτες περίπτωσης. • Σύνδεση με την εφοδιαστική αλυσίδα και με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. • Παρουσίαση της διοίκησης λειτουργιών στο σύνολο της επιχείρησης.
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης