Αστική γεωγραφία
από  Tim Hall
Κατηγορίες:
Tιμή:
 17.99 €
Εκδότης:
 Εκδόσεις Κριτική
Σελ. (PDF):
 264
ISBN:
 978-960-586-079-0
Βαθμολογία:
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ...
    Το βιβλίο «Αστική Γεωγραφία» εξετάζει τα νέα γεωγραφικά πρότυπα που διαμορφώνονται στο πλαίσιο των πόλεων, και τους τρόπους με τους οποίους οι γεωγράφοι έχουν προσπαθήσει να κατανοήσουν τον αστικό μετασχηματισμό. Ο συγγραφέας, εισάγοντας παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές της αστικής γεωγραφίας, εξετάζει την παγκόσμια διάσταση της διαδικασίας αστικοποίησης και διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις και οι φορείς ανταποκρίνονται στις αλλαγές αυτές.
    Η παρούσα, ουσιαστικά αναθεωρημένη, δεύτερη έκδοση της Αστικής Γεωγραφίας περιλαμβάνει ενημερωμένες αναφορές πρόσφατων πρωτοβουλιών αστικής πολιτικής και αστικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της επιρροής των Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης στην πόλη και των επιπτώσεων των μεγάλων έργων της χιλιετίας. Μια πολύτιμη εισαγωγή για τους σπουδαστές της αστικής γεωγραφίας.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης