Το δημόσιο δίκαιο της υγείας
Κατηγορίες:
Tιμή:
 34.00 €
Εκδότης:
 Νομική Βιβλιοθήκη
Σελ. (PDF):
 352
ISBN:
 978-960-272-608-2
Βαθμολογία:
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ...

    Το παρόν έργο προσεγγίζει συστηματικά το δημόσιο δίκαιο της υγείας, έναν κλάδο του διοικητικού δικαίου που τα τελευταία χρόνια σημειώνει μεγάλη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, το οριοθετεί επιστημονικά ως έναν αυτόνομο κλάδο του δικαίου της κοινωνικής προστασίας και εξετάζει την οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, καθώς και τα δικαιώματα του χρήστη υπό το φως του ευρωπαϊκού δικαίου, περιλαμβάνοντας συγκριτικές αναφορές στα συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας που έχουν αποτελέσει πηγή εμπνεύσεως του έλληνα νομοθέτη. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος οριοθετείται το δημόσιο δίκαιο της υγείας και εξετάζονται οι έννοιες της υγείας, το δικαίωμα προστασίας της στο Σύνταγμα και οι υπερκρατικές πηγές του δικαίου αυτού (διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η οργάνωση της δημόσιας υπηρεσίας υγείας, με ειδικότερες αναφορές στα συστήματα προστασίας της υγείας και στο ελληνικό σύστημα υγείας. Στο τελευταίο μέρος εξετάζονται τα δικαιώματα του χρήστη της δημόσιας υπηρεσίας υγείας με βάση αφενός τις αρχές λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, αφετέρου τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και ατομικές ελευθερίες. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), παράθεση σχετικών πηγών και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα τόσο για τους ιατρούς και τους λειτουργούς της υγείας γενικότερα, όσο και για τους νομικούς που ασχολούνται με το δίκαιο της υγείας.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης