Η ισότητα των φύλων στην κοινωνική προστασία
Κατηγορίες:
Tιμή:
 34.00 €
Εκδότης:
 Νομική Βιβλιοθήκη
Σελ. (PDF):
 432
ISBN:
 978-960-272-511-5
Βαθμολογία:
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ...

    Με το παρόν έργο επιχειρείται η συστηματική καταγραφή του πολύπλοκου και πολλές φορές επικαλυπτόμενου νομικού καθεστώτος για την ίση μεταχείριση των φύλων, το οποίο σχολιάζεται συνοπτικώς με βάση τη νομολογία του ΔΕΚ και των εθνικών δικαστηρίων. Από άποψη ευρωπαϊκού δικαίου και εκκινώντας από το άρθρο 119 ΣυνθΕΟΚ (νυν 141 ΣυνθΕΚ), το οποίο επιβάλλει την παροχή ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, παρουσιάζεται η εξέλιξη της αρχής της ισότητας (με την παράθεση των σχετικών Οδηγιών), τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η νομολογιακή αντιμετώπιση του ζητήματος από το ΔΕΚ. Αναφορικά με το Διεθνές Δίκαιο, παρουσιάζονται τόσο οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (ΔΣΕ-100), όσο και άλλα διεθνή κείμενα (Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ, κ.ά.), τα οποία απαγορεύουν τις φυλετικές διακρίσεις. Τέλος, από πλευράς Εθνικού Δικαίου, παρατίθενται οι συνταγματικές προβλέψεις, τα θεσμικά νομοθετήματα καθώς και οι νομοθετικές παρεμβάσεις αναφορικά με την ισότητα και την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Το έργο συμπληρώνεται με Παραρτήματα κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), καθώς και χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης