Κατάρτιση & αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων & προγραμμάτων: Από τη θεωρία στην πράξη
Κατηγορίες:
Tιμή:
 34.00 €
Εκδότης:
 Νομική Βιβλιοθήκη
Σελ. (PDF):
 376
ISBN:
 978-960-272-490-3
Βαθμολογία:
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ...

    Η νέα ανανεωμένη έκδοση του παρόντος έργου σκοπό έχει την με κατανοητό τρόπο παρουσίαση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης των επενδύσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Περιλαμβάνει ανάλυση του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου (Ν 3299/2004) και του πλαισίου συμπράξεων ΣΔΙΤ (Ν 3389/2005). Τα τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και ο Αναπτυξιακός Νόμος, απαιτούν αναλύσεις των επενδυτικών σχεδίων με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, ενώ η αξιολόγησή τους προϋποθέτει συγκεκριμένες μεθοδολογίες. Ο συγγραφέας παραθέτει αρχικά όλο το θεωρητικό υπόβαθρο, στη συνέχεια δε παρουσιάζει παραδείγματα και υποβοηθητικούς πίνακες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη. Το έργο συμπληρώνεται με βιβλιογραφία ανά κεφάλαιο και παράρτημα νομοθεσίας (Ν 3299/2004 και 3389/2005). Αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για κάθε μελετητή, σύμβουλο επιχειρήσεων, manager, επιχειρηματία και φοιτητή, δεδομένου ότι αφενός βοηθά στην κατανόηση όλων των βασικών εννοιών, αφετέρου χρησιμοποιείται ως βασικό εργαλείο όχι μόνο άντλησης θεωρητικών γνώσεων αλλά και πρακτικής, άμεσης, εφαρμογής τους σε προγραμματιζόμενες επενδύσεις.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης