Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία
Κατηγορίες:
Tιμή:
 25.00 €
Εκδότης:
 Νομική Βιβλιοθήκη
Σελ. (PDF):
 192
ISBN:
 960-272-367-X
Βαθμολογία:
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ...

    Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, η οποία, παρά τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομική τυποποίησή της, παραμένει για τον Έλληνα νομοθέτη όρος άγνωστος και ασαφής. Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία αποτελεί πρόβλημα αντικειμενικό και υποκειμενικό: αντικειμενικό, γιατί πλέον αναγνωρίζεται παντού στην Ευρώπη ως μορφή διάκρισης λόγω φύλου, άνισης μεταχείρισης, προσβολής της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και καταχρηστικής συμπεριφοράς σε βάρος των θυμάτων• υποκειμενικό, γιατί τα θύματα αυτής της συμπεριφοράς βιώνουν τις συνέπειές της στο επαγγελματικό, οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Στην αρχή του έργου προσεγγίζεται θεωρητικά η σεξουαλική παρενόχληση, ενώ εξετάζονται ζητήματα ορισμού και ποινικοποίησης. Στη συνέχεια, ερευνάται η νομική διάσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης και ειδικότερα η ποινικοποίησή της σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ισχύον νομικό καθεστώς στην Ελλάδα, ενώ επισημαίνονται οι πολιτικές πρόληψης του φαινομένου με τη βοήθεια και εμπειρικών δεδομένων. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, με Ευρωπαϊκές Οδηγίες, με αλλοδαπή νομολογία και με εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση μοντέλων κατάλληλης συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης