Περιβαλλοντική κοινωνιολογία
Κατηγορίες:
Tιμή:
 15.99 €
Εκδότης:
 Εκδόσεις Κριτική
Σελ. (PDF):
 -
ISBN:
 978-960-218-873-6
Βαθμολογία:
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ...
    Μια εισαγωγή στη μελέτη και στον προβληματισμό για τη διαλεκτική σχέση ανθρώπου-φύσης. Στο βιβλίο παρουσιάζονται, για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, μερικές από τις βασικότερες θεματικές της Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας: η σχέση της με τους κλασικούς θεωρητικούς (Weber, Marx, Durkheim), το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τη φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά, η μελέτη του περιβαλλοντικού κινήματος, οι υποσχέσεις του περιβαλλοντικού εκσυγχρονισμού και οι προβληματισμοί της Κοινωνίας της Διακινδύνευσης. Με σύγχρονη γραφή και εύληπτη παρουσίαση της ύλης, οι συγγραφείς προτείνουν την επανατοποθέτησή μας απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα, καλύπτοντας ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Οι άνθρωποι (…) μεταχειρίζονται τη φύση σύμφωνα με τους στόχους τους· στην πορεία απελευθερώνονται απρόσμενες δυνάμεις και νέες μορφές αλληλεπίδρασης του κοινωνικού με το φυσικό, οι οποίες επηρεάζουν την κοινωνική δράση. Οι άνθρωποι μορφοποιούν τον κόσμο σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο είδος και μορφοποιούνται από τη φύση με πρωτόγνωρους τρόπους. Η ανθρώπινη επιλογή και η ανθρώπινη δραστηριότητα λαμβάνουν χώρα μέσα σ’ ένα δυναμικό οικοσύστημα όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι παρά ένα μόνο στοιχείο. Raymond Murphy «Sociology as if Nature did not Matter: an Ecological Critique» The British Journal of Sociology
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης