Διεθνείς σχέσεις και πολιτική
Κατηγορίες:
Tιμή:
 39.00 €
Εκδότης:
 Εκδόσεις Κριτική
Σελ. (PDF):
 -
ISBN:
 978-960-218-859-0
Βαθμολογία:
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ...
  Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου περιλαμβάνονται:

  • Μελέτες περίπτωσης με τίτλο Η παγκόσμια πολιτική σε δράση όπου εξετάζονται κεντρικής σημασίας γεγονότα και ο τρόπος με τον οποίο αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε την παγκόσμια πολιτική.
  • Πλαίσια με τίτλο Παγκόσμιοι δρώντες όπου αναλύονται η φύση των κύριων διαμορφωτών της παγκόσμιας σκηνής, η επίδραση και η σημασία τους.
  • Περιλήψεις των επιμέρους θεωρητικών προσεγγίσεων και ορισμοί των βασικών εννοιών.
  • Βιογραφικά των σημαντικότερων θεωρητικών με πληροφορίες για τη ζωή και τις ιδέες τους.
  • Πλαίσια με τίτλο Συζητώντας όπου παρουσιάζονται οι κυριότερες θέσεις σε διάφορα ζητήματα των διεθνών σχέσεων, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη.
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης