Περιφερειακή ανάπτυξη
Κατηγορίες:
Tιμή:
 34.00 €
Εκδότης:
 Εκδόσεις Κριτική
Σελ. (PDF):
 664
ISBN:
 978-960-218-907-8
Βαθμολογία:
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ...
    Όλες οι ασκούμενες κρατικές πολιτικές στοχεύουν στην ανάπτυξη και γενικότερα σε θετικές μεταβολές όλων των δεικτών που σχετίζονται με αυτή. Οι υπάρχουσες διαφορές στα επίπεδα ευημερίας των κατοίκων των διαφόρων περιφερειών μαρτυρούν την ανάγκη για ισόρροπη ανάπτυξη, υπό την έννοια της άρσης των ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν τις περιφέρειες. Με άλλα λόγια, οι ασκούμενες πολιτικές θα πρέπει εκτός της εθνικής διάστασης να περιλαμβάνουν και την περιφερειακή, και παράλληλα με τη μεγέθυνση των εθνικών δεικτών να στοχεύουν στη βελτίωση και των περιφερειακών. Αυτός είναι και ο στόχος του βιβλίου αυτού, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν όσα αντικείμενα ενδιαφέρουν τον επιστήμονα που ειδικεύεται στο πεδίο της περιφερειακής ανάπτυξης. Προτείνεται τόσο ως διδακτικό βοήθημα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όσο και ως εργαλείο επίλυσης πρακτικών προβλημάτων σχετικών με τον περιφερειακό προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης περιλήφθηκαν παραδείγματα και αναλύσεις, με στατιστικά δεδομένα τα οποία αναφέρονται στις ελληνικές περιφέρειες ή τους νομούς, ώστε να αντανακλούν την πραγματική διάσταση των περιφερειακών προβλημάτων της Ελλάδας.
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης