Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε
από  Joy Hendry
Κατηγορίες:
Tιμή:
 29.00 €
Εκδότης:
 Εκδόσεις Κριτική
Σελ. (PDF):
 512
ISBN:
 978-960-218-837-8
Βαθμολογία:
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ...
    Μια εισαγωγή στο πεδίο της κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, που ξεφεύγει από τον ψυχρό ακαδημαϊσμό. Δεν είναι τυχαία η επιλογή από τη συγγραφέα του πληθυντικού «οι κόσμοι». Επιθυμία της είναι να αναδείξει την πολιτισμική διαφορετικότητα, να κάνει τον αναγνώστη να την κατανοήσει αποφεύγοντας τις βεβιασμένες συγκρίσεις μεταξύ αντιλήψεων και πρακτικών που, παρά τη φαινομενική τους ομοιότητα, διαφέρουν ριζικά ως προς την κοινωνική τους σημασία. Τα κεφάλαια είναι προσανατολισμένα προς πεδία που παραδοσιακά συγκροτούν την κοινωνική ανθρωπολογία όπως η πολιτική οργάνωση των κοινωνιών και οι μορφές κοινωνικού ελέγχου, οι σχέσεις ανταλλαγής, η οικονομική οργάνωση και το περιβάλλον, η συγγένεια και η οικογένεια, οι μαγικές και θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές, οι τελετουργίες και η συμβολική σκέψη, καθώς και οι έννοιες της ταξινόμησης και της μιαρότητας. Στη δεύτερη αυτή έκδοση του βιβλίου προστέθηκε ένα κεφάλαιο με θέμα τις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του τουρισμού και ένα για την ενασχόληση της ανθρωπολογίας με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Επισημαίνεται ο εξαιρετικά επίκαιρος ρόλος της επιστήμης αυτής και η σημαντική συμβολή της ανθρωπολογίας στην ανάδειξη και βαθύτερη κατανόηση της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Το βιβλίο διανθίζεται με προσωπικές μαρτυρίες που συμπληρώνουν τη θεωρητική ανάλυση φέρνοντας τον αναγνώστη σε άμεση επαφή με τα υποκείμενα της έρευνας. Ένα γλωσσάριο συγκεντρώνει όλους τους όρους των οποίων ο ορισμός δίνεται εντός του βιβλίου, ενώ ερωτήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου διευκολύνουν και εμπλουτίζουν τη διδακτική διαδικασία. Πλήθος πηγών (βιβλία, ταινίες, ιστότοποι) ενθαρρύνουν την περαιτέρω μελέτη, καθιστώντας το βιβλίο σύγγραμμα αναφοράς και πολύτιμο διδακτικό εργαλείο. Η Hendry πραγματεύεται ευρύ φάσμα ζητημάτων – από το τι σημαίνει να διεξάγει κανείς επιτόπια έρευνα ως τις κλασικές αντιλήψεις που διαμόρφωσαν τον ανθρωπολογικό λόγο• από τα ατομικά σύμβολα ως τις ευρύτερες συσσωματώσεις πολιτισμικής και κοινωνικής οργάνωσης. Οι ενότητες που περιλαμβάνουν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στο τέλος κάθε κεφαλαίου εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο το βιβλίο, ενώ τα δύο νέα κεφάλαια σχετικά με τον τουρισμό και την παγκοσμιοποίηση μας βοηθούν να διεισδύσουμε περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο οι ανθρωπολόγοι επιζητούν να κατανοήσουν τις σύγχρονες πραγματικότητες. Prof. Leif Manger, University of Bergen
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης